Spindeln i telenätet
Idag äger fastighetsägarna sina egna telenät och de äldre dragningarna behöver ofta förnyas för att kunna fungera fullt ut med dagens teknik och krav. Vid dessa renoveringar behövs en bra planering och en ordentlig utredning för att kunna avgöra vad som behöver åtgärdas och på vilket sätt det ska ske. På Fiber Network Consulting AB i Malmö (FNC AB) vet man vad som krävs.
Kraven på funktionell och bra kommunikation ökar i samhället från alla håll, förklarar Thomas Andersson, VD på FNC AB.
- Såväl privatpersoner som till exempel sjukhus, fastighetsägare, kommuner och företag ställer krav på ett fungerande kommunikationsnätverk för att kunna nå andra och själva bli nådda.
Telekommunikation är ett begrepp som inte bara handlar om de gånger vi pratar i telefon eller surfar på internet utan också omfattar larm av olika slag, som till exempel larmsystemet inom hemtjänsten, brandlarmet eller ett vanligt inbrottslarm.

I vardagen finns det många funktioner som är en del av kommunikationssystemet utan att vi tänker på det, som till exempel bokningssystemet i tvättstugan, koden till porten, larmsignalen till hissen och våra TV-kanaler som bara blir fler. Alltfler använder också IP-telefoni vilket kräver ett kommunikationssystem som klarar både den transporten och kanske både bredband, larm och TV-program på samma slinga. Allt sker via olika kommunikationssystem som i sin tur sker via kabel eller mobilt.

Kommunikationssystem går ibland sönder eller behöver repareras och då behövs det kompetens för att lägga upp ett komplett projekt för hela arbetet, där både tidsåtgången och prislappen har stor betydelse. Allt arbete måste också följas upp med besiktningar och kontroller för att bli godkänt.
– Det är en stor apparat att bygga ut infrastrukturen och få alla bitar på plats. Förstudierna är viktiga för att sondera inför resten av planeringen. Nätplaneringen och själva projektupplägget likaså men också dokumentationen för arbetet är viktig eftersom den kommer behövas för framtida åtgärder. Dessutom måste man följa upp med besiktningar och kontroll av alla utförda arbeten, berättar Thomas.

Fiber Network Consulting AB

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 070-2370690
Fax: 0140-63045


Email:
thomas.andersson@fncab.se

Hemsida:
www.fncab.se

Adress:
Fiber Network Consulting AB
Box 50135
20211 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN